Salomé Mooij

Salomé Mooij, performer en theatermaker, is geboren in Den Haag op 10 december 1990. Na de middelbare school reist ze naar België om Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en Theater regie aan het RITCS (Brussel) te studeren. De komende jaren focust Salomé zich op het ontwikkelen van haar artistieke praktijk. Daarbij wordt ze ondersteund door SoAP Maastricht, C-Takt, De Brakke Grond, wpZimmer, De Nwe Vorst en METROPOLIS/KIT.

Salomé maakt insitu werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en het verbinden van het micro en macroniveau in ons bestaan. Binnen deze theatrale kaders onderzoekt ze de verbindingen die er mogelijk zijn tussen verschillende realiteiten in de stad, met een speciale aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Door details uit te vergroten hoopt zij een krachtenveld zichtbaar te maken, waarin het publiek als deelgenoot zijn eigen relatie mag onderzoeken. 

Afgelopen tijd werkte Salomé aan Proximics, een performance over nabijheid. Gebaseerd op het boek van Edward T. Hall, The Hidden Dimension oefent zij zich via verschillende nabijheden, afstanden en toenaderingen in het verhouden tot de ander en de ruimte tussen ons in. Soms is dit een onhandige oefening, een meest klunzige handeling, is het soms onverstaanbaar en soms te luid, blijft het te ver of komt ze te dichtbij; één ding is duidelijk: het kan in elk geval niet zonder de ander.