Salomé Mooij

Salomé Mooij, performer en theatermaker, is geboren in Den Haag op 10 december 1990. Na de middelbare school reist ze naar België om Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en Theater regie aan het RITCS (Brussel) te studeren. De komende jaren focust Salomé zich op het ontwikkelen van haar artistieke praktijk. Daarbij wordt ze ondersteund door SoAP Maastricht, C-Takt, De Brakke Grond, wpZimmer, De Nwe Vorst en METROPOLIS/KIT.

Salomé maakt insitu werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en het verbinden van het micro en macroniveau in ons bestaan. Binnen deze theatrale kaders onderzoekt ze de verbindingen die er mogelijk zijn tussen verschillende realiteiten in de stad, met een speciale aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Door details uit te vergroten hoopt zij een krachtenveld zichtbaar te maken, waarin het publiek als deelgenoot zijn eigen relatie mag onderzoeken. 

Op dit moment is ze bezig met de ontwikkeling van Gathering Ground (2021). Waar zijn we? Op een plein, in de stad, zoals de helft van de mensheid. Levend in steden, waar we slechts zover kunnen zien als gebouwen reiken, verliezen we het gevoel voor verhoudingen en zouden kunnen geloven dat de mens de maat en de heerser van de wereld is. In deze voorstelling pogen we contact te maken met wat ver weg lijkt: alle verschillende landschappen die onze planeet bevat, die niet zo ver zijn als we misschien denken. Om grip te krijgen op onze plaats in het geheel en nabijheid te voelen met wat ver weg lijkt, verkennen en verbeelden we de ruimte om ons heen door deze opnieuw in kaart te brengen.

Salomé Mooij nodigt ons uit om te proberen om de hele aarde in een plein te passen. Ze vraagt ​​ons om ons de wereld voor te stellen zonder natiestaten – een opnieuw in kaart brengen van de wereld vanuit de landschappen waaruit ze bestaat. Waar is onze aarde op dit moment van gemaakt, en hoe zouden we ons de wereld kunnen voorstellen?