Over SoAP

Omdat we het niet langer passend vinden onszelf, onze kunstenaars of ons werk in het centrum te plaatsen, transformeren we van een platform naar een practice; we (be)oefenen, we zijn een praktijk, die voortdurend in beweging is. We richten ons steeds verder naar buiten, naar dat wat en wie wij niet zijn, en naar het anders-dan-menselijke.

Praktijk en werk vermengen zich. De artistieke werkwijze beïnvloedt het werk en het artistieke werk wijst uit welke werkwijze er telkens nodig is, passend is. Onze doelstelling in het werken als Space oriented Artistic Practice is de bewustwording van hoe ons werk beweegt ten opzichte van de wereld om ons heen: dat includeert ons verhouden tot verschillende tempi, tot verschillende manieren om met menselijke en anders-dan-menselijke partners om te gaan. Het is onze missie om innoverende, artistiek hoogwaardige en maatschappelijk relevante projecten te ontwikkelen en uit te bouwen, altijd in samenwerking met anderen. 

SoAP is geen groep, geen één-maker, geen collectief, geen productiehuis, geen verkoopbureau. Door dit ‘niet zijn’ zijn we in staat anders te bewegen en is het mogelijk ook andersoortige voorstellen te doen, kunnen we onszelf tijdelijk bijvoegen bij gevestigde organisaties en ontstaat er steeds meer ruimte om minder gangbare werk-en presentatievormen te initiëren. Door uiteenlopende kunstenaars aan zich te binden, hen onderling te verbinden en hun unieke inbreng te borgen, kan SoAP als fascia van zichzelf fungeren. Deze beweging en het toenemende bewustzijn daarvan maakt dat we onze vooruitstrevende manier van organiseren kunnen waarborgen en om kunnen zetten in zowel opmerkelijk als noodzakelijk werk dat de toeschouwer/de participant blijft uitnodigen om van perspectief te veranderen. 

De komende jaren ziet SoAP bijvoegen als een actieve handeling, waarin onze zintuigen op scherp staan en openstaan, waarin we niet per sé alles loslaten wat wij kennen maar wel ruimte maken voor wie en wat onbekend is. Het is wij die ons voegen, ons bijvoegen. Bij een maakpraktijk, bij een initiatief, bij een organisatie. Een gezamenlijke, nieuwe grond ontstaat. Bijvoegen is geen grote, formele beweging. Het is eerder een zachte beweging, een betrokken terughoudendheid vanuit het onmiskenbare belang van empathie en verbinding. Een handreiking, een geste, een aanwezig zijn, een bijzitten. 

Johannes Bellinkx, Rita Bifulco, Hester Bonne Bulthuis, Maria Lucia Cruz Correia, Selin Elbertsen, Christina Flick, Judith Dhondt, Iris Donders, Breg Horemans, Rita Hoofwijk, Vinny Jones, Margarita Mendes, Delphine Mertens, Salomé Mooij, Ilias Odman, Paulien Oltheten, Brunhilda Pali, Alice Pons, Olivia Rechovsky, Robert Ssempijja, Gert-Jan Stam, Nick Steur, Anneke Tonen, Benjamin Vandewalle, Huseyin Umaysiz, Lode Vranken 

SoAP Maastricht ontvangt van het Fonds Podiumkunsten een activiteitensubsidie voor de periode 2021-2024. Het kernteam en het bestuur van SoAP onderschrijven de Governance Code Cultuur.