Johannes Bellinkx

Het werk van Johannes Bellinkx (1978) balanceert op de grens van theater, beeldende kunst en film. Steevast zoekt hij naar een prikkelende manier om vorm en inhoud op elkaar te laten inwerken.

In de periode 2017-2020 versterkte Bellinkx zijn positie als maker, nationaal en internationaal. Reverse was de afgelopen jaren veelvuldig te zien op Europese performing arts festivals. Omdat zijn werk interdisciplinair is, wil Bellinkx ook in het beeldende kunst circuit een plek veroveren.

Als maker zet hij de komende periode in op het verder ontwikkelen en aanscherpen van zijn vormtaal: met meer branie, meer geprononceerd en radicaal werk maken zonder aan gelaagdheid en subtiliteit in te boeten. Het liefst binnen nieuwe samenwerkingen en met makers uit andere disciplines.

Bellinkx werkt momenteel (2021) samen met performance collectief Rotor aan Running Landscapes.

Continuüm try-out. Foto van Pedro Morato Gabao

Continuüm try-out. Foto van Pedro Morato Gabao

Publiciteitsbeeld. Foto: Dennis van Tilburg

Rita Hoofwijk

Het werk van Rita Hoofwijk (1994) bestaat uit installaties en locatiespecifieke, ruimtelijke interventies. Het zijn tijdelijke omgevingen die, in alle eenvoud, lijken te vragen om een heroverweging van dat wat als onveranderlijk wordt ervaren. In wisselende samenwerkingen verkent ze de mogelijkheden van de (tussen-)ruimtes die haar praktijk definiëren. 

Op 18 februari 2022 is Traveloque: CHAR M.K in Bozar, Paleis voor Schone Kunsten, in Brussel in premiere gegaan; het staat daar tot 15 mei 2022. Op dit moment is Rita bezig met Jean.

Jean is te bezoeken via de smartphone van de reiziger, in de trein, voor de duur van een reis. Het is geïnspireerd op een manifest van kunstenaar Jean Tinguely, waarin hij oproept onze horloges weg te gooien, de minuten en uren naast ons neer te leggen. 

Met Jean biedt kunstenaar Rita Hoofwijk een service voor een klok-tijdloze reis. Niet het uurwerk, maar de waarneming en ervaring van het constante bewegen staan centraal: de beweging van de trein zelf; van het lichaam; van de in en uitstappende medereizigers; het landschap buiten, de veranderende seizoenen. Jean nodigt uit tot het verliezen van elk tijdsbesef en focust des temeer op de tijdbeleving.

MOHA

Wij zijn MOHA. Onze naam komt uit het Hongaars, het betekent mos. We hebben deze naam gekozen vanuit een verlangen om een ‘mosachtige kwaliteit’ te belichamen die zelfs in de meest onverwachte omstandigheden groeit en uitzet. We zien ons werk als een veerkrachtig levend ecosysteem. MOHA/mos is niet één entiteit en kan daarom niet slechts één vaste definitie hebben. Daarom groeide ons werk uit tot een samensmelting van vele velden: onder meer stedenbouw, antropologie, sociale choreografie, magisch realisme, performance, guerrilla-kunst en activisme.

Momenteel ontwikkelen we Who Cares? een performatief onderzoek samen met maatschappelijk werkers, straatvegers, verpleegsters, boeren, begraafplaatsmedewerkers en het personeel van een bejaardentehuis, waarbij de plaats van zorg in onze samenleving wordt onderzocht en bevraagd.

Salomé Mooij

Salomé Mooij, performer en theatermaker, is geboren in Den Haag op 10 december 1990. Na de middelbare school reist ze naar België om Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en Theater regie aan het RITCS (Brussel) te studeren. De komende jaren focust Salomé zich op het ontwikkelen van haar artistieke praktijk. Daarbij wordt ze ondersteund door SoAP Maastricht, C-Takt, De Brakke Grond, wpZimmer, De Nwe Vorst en METROPOLIS/KIT.

Salomé maakt insitu werk op het snijvlak van performance en artistiek onderzoek: fysieke denkoefeningen die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en het verbinden van het micro en macroniveau in ons bestaan. Binnen deze theatrale kaders onderzoekt ze de verbindingen die er mogelijk zijn tussen verschillende realiteiten in de stad, met een speciale aandacht voor dat wat aan het oog onttrokken wordt. Door details uit te vergroten hoopt zij een krachtenveld zichtbaar te maken, waarin het publiek als deelgenoot zijn eigen relatie mag onderzoeken. 

Op dit moment is ze bezig met de ontwikkeling van Gathering Ground (2021). Waar zijn we? Op een plein, in de stad, zoals de helft van de mensheid. Levend in steden, waar we slechts zover kunnen zien als gebouwen reiken, verliezen we het gevoel voor verhoudingen en zouden kunnen geloven dat de mens de maat en de heerser van de wereld is. In deze voorstelling pogen we contact te maken met wat ver weg lijkt: alle verschillende landschappen die onze planeet bevat, die niet zo ver zijn als we misschien denken. Om grip te krijgen op onze plaats in het geheel en nabijheid te voelen met wat ver weg lijkt, verkennen en verbeelden we de ruimte om ons heen door deze opnieuw in kaart te brengen.

Salomé Mooij nodigt ons uit om te proberen om de hele aarde in een plein te passen. Ze vraagt ​​ons om ons de wereld voor te stellen zonder natiestaten – een opnieuw in kaart brengen van de wereld vanuit de landschappen waaruit ze bestaat. Waar is onze aarde op dit moment van gemaakt, en hoe zouden we ons de wereld kunnen voorstellen?

Foto van Pedro Morato Gabao

'Reconstructie van een Schuilplaats', Beyond the Black Box 2020, foto van Nick Chesnaye

'Reconstructie van een Schuilplaats', Beyond the Black Box 2020, foto van Nick Chesnaye

Paulien Oltheten

Mijn foto’s, performances en video’s onderzoeken het menselijk gedrag in openbare ruimtes. Ik creëer mijn eigen wandelroutines. Ik ga naar parken, pleinen en straten van grote steden voor directe observatie, het vinden van unieke activiteiten, repetitieve gebaren, routines, bepaalde objecten of ontwerp-elementen daar. Vervolgens verbind ik deze gebeurtenissen en creëer ik een verhaal dat geformaliseerd is in woorden en stilstaande en bewegende beelden.

Nick Steur

Nick Steur (1982) is een kunstenaar met een eigen handschrift: poëtisch, aards, beeldend en intuïtief. Hij ontsluiert tijdloze werelden via steen en enorme concentratie, gedicteerd door concrete natuurwetten. Een manier van kijken en doen die in ons complexe, hoogtechnologische bestaan nagenoeg is vergeten of er tenminste in een groot contrast tot staat.

Zijn werk mag zich dan bewegen op het snijvlak met beeldende kunst, de performatieve component is vaak essentieel: wezenlijk is het samenzijn van Steur als performer met de bezoeker, in een gebeurtenis die zich alleen hier, eenmalig kan afspelen.

Over We Do Matter (een samenwerking tussen Nick Steur en Matea Bakula), schreef Sander Janssens voor Theaterkrant: “De muzikaliteit van het slaan, porfier dat langzaam plaatsmaakt door menselijk ingrijpen, totdat de steen uiteindelijk toegeeft en splijt – dat dan haast voelt als een catharsis – dwingen tot contemplatie.”

Lees hier de hele recensie.

'We Do Matter', Beyond the Black Box 2020, foto van Nick Chesnaye

'We Do Matter', Beyond the Black Box 2020, foto van Nick Chesnaye

'We Do Matter', Beyond the Black Box 2020, foto van Nick Chesnaye

TAAT

TAAT is een collectief dat werkt op het snijvlak van theater, architectuur, beeldende kunst en performance. In 2012 werkten Gert-Jan Stam (1972) en Breg Horemans (1985) samen aan het project KHOR I op de Floriade in Venlo (NL). Terugkijkend bleek dit het startpunt voor een langdurige samenwerking onder de naam TAAT, Theatre as Architecture, Architecture as Theatre.

Dezelfde dag zag het HALL33-project het levenslicht. HALL33 is een sleutelproject binnen het jonge oeuvre van TAAT, omdat het essentiële thema’s op het snijvlak van theater en architectuur bevraagt. Momenteel bouwt TAAT aan een Live Archief waarin het alle projecten wil onderbrengen vanaf 2011 tot op heden.

HALL09, foto van Breg Horemans

HALL05, foto van Jim Stephenson

Foto van Jim Stephenson

Anneke Tonen

Anneke’s rol – in en voor de sector – is een beweeglijke. In de veelheid van werkzaamheden, partners en ideeën richt zij zich voortdurend op veranderende werkpraktijken, flexibele (wellicht nieuwe) manieren van produceren en light weight samenwerkingen met telkens nieuwe makers. Eerder werkte zij met Edit Kaldor (2011 – 2013), Lotte van den Berg (2013 – 2016) en theatercollectief Schwalbe (2015 – heden).

In de verscheidenheid van samenwerkingen bouwde Tonen de afgelopen jaren een praktijk op gekenmerkt door een doorlopend bevragende houding. Dit leidde steeds meer tot nieuwe vormen van partnerschappen, andere perspectieven op manieren van organiseren, flexibiliteit in het denken binnen projecten en processen en het onderzoeken van een telkens veranderende relatie van kunst tot de samenleving.

Anneke Tonen studeerde als wetenschapper af in de Master Comparative Cultural Analysis en schreef een thesis over de overwaardering van kennis in de maatschappij.

Ze is algemeen directeur van SoAP Maastricht.

Benjamin Vandewalle

Benjamin Vandewalle (1983) doorliep de Koninklijke Balletschool van Antwerpen en studeerde in 2006 af aan P.A.R.T.S. Na negen jaar hoofdzakelijk in de black box van het theater te opereren, groeide bij Vandewalle de behoefte om uit de comfortzone van het theater te breken. Hij zocht zijn toevlucht in een onderzoekstraject rond stadschoreografie.

In 2019 toerde Vandewalle met zijn artistieke kermis Studio Cité door Europa, een speeltuin voor de menselijke blik in de vorm van installaties, performances en interventies. Gecentreerd op een plein in de openbare ruimte creëerde Vandewalle met Studio Cité een ruimte waar sociale ontmoetingen, discussies en de uitwisseling van ideeën kunnen plaatsvinden.

Van 2017 tot 2021 is Vandewalle artist-in-residence in het Kaaitheater in Brussel.

Studio Cité, foto van Edouard Goire

Studio Cité, foto van Dario Prinari

Studio Cité, foto van Thomas Seest