Image Image Image Image Image

© 2017 SoAP – jouw dagelijks cultuurbad

Website door Robin van Krieken

Scroll to Top

Naar boven

What’s SoAP?

SoAP – Sociaal & Artistiek Platform

Jouw dagelijks cultuurbad

SoAP produceert nieuwe en oorspronkelijke ervaringskunst met hoge kwaliteit van de autonome maker.

Visie

SoAP trekt resoluut de kaart van makers die tot de essentie willen gaan in hun zoektocht naar een nieuwe theater- en beeldtaal met hoog artistieke waarde en een maatschappelijke impact. SoAP kiest bewust voor kunstenaars die de comfortabele rode pluche van de theaterzaal of de black box achter zich willen laten.

Het is een generatie van makers die maatschappelijk engagement combineert met een zoektocht naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen. Zij presenteren hun werk in de openbare ruimte, op onconventionele locaties. Wanneer toch in de theaterzaal, dan wordt deze onderzocht en ter discussie gesteld. SoAP bundelt die unieke signaturen en zoekt samen met hen naar nieuwe artistieke strategieën en manieren om met een publiek te communiceren.

De universele beeldtaal van de makers brengt op een toegankelijke en laagdrempelige manier een diverse samenleving in aanraking met de rijkdom van de kunsten.

Uitgangspunten

SoAP heeft een inhoudelijke sensitiviteit ontwikkeld voor een groeiende generatie makers die actief willen zijn in de publieke ruimte, weg van de pluche van de theaterzaal, op zoek naar een directere dialoog met hun publiek. SoAP voelt een noodzaak om deze generatie makers te ondersteunen en zo kunst en cultuur op een speelse, doch kwaliteitsvolle manier naar een breed publiek te brengen. De publieke ruimte als speelveld is de plek waar SoAP zich met haar makers kwetsbaar en stoutmoedig opstelt.

SoAP heeft steeds makers ondersteund met een unieke ervaringsgerichte of authentieke beeldtaal. De projecten die hieruit zijn ontstaan hebben hun universele werking reeds getoond op diverse festivals en blonken uit in hun vooruitstrevendheid. De unieke rol en het onderscheidend karakter van SoAP in het kunstenveld zit in het bewaken van de balans tussen vorm en inhoud (op artistiek vlak) en het faciliteren, communiceren en begeleiden van het project van a tot z (zakelijk en productioneel). De makers van SoAP breken met artistieke conventies en kiezen voor experiment daardoor is bij iedere stap in hun carrière behoefte aan deze begeleiding.

SoAP gaat resoluut voor meerjarige trajecten met talentvolle en geëngageerde makers met een eigenzinnige en vernieuwende manier van werken. Het gaat niet alleen om het produceren van de projecten, maar mede om een duurzame ontwikkeling van een artistieke carrière. SoAP motiveert de autonome maker om nieuwe concepten uit te werken en zich voltijds te ontwikkelen als kunstenaar.

Artistieke ambities

Met de meerjarige activiteitensubsidies gaat SoAP de komende vier jaar een artistiek-inhoudelijke verdieping en een organisatorische continuïteit bewerkstelligen. Daarmee neemt SoAP een leidende positie in binnen de podiumkunsten in de publieke ruimte. Om de artistieke kwaliteit en bijgevolg ook de impact van het geproduceerde werk te vergroten stelt SoAP een vast team van artistieke coaches aan.

Zij stellen op basis van dialoog met elke maker een gepast traject samen. Hiermee wordt de werking die eerder ad hoc gebeurde, geconsolideerd in een structuur die solide en kwaliteitsgericht werkt. Deze coaches staan in voor een individuele en collectieve trajectbegeleiding. op basis van de volgende inhoudelijke thema’s:

Bij het samenstellen van een coherente, doch diverse groep makers werd door Benoît Vanraes gelet op:

  • De positie van het publiek als betrokken speler in het maken en beleven.
  • De rol van de sensorische ervaring en de artistieke kwaliteit van de beeldtaal.
  • Het werk als mediator voor dialoog in het maakproces en de presentatie.

Het zoeken naar makers met bovenstaande kenmerken resulteerde in de volgende selectie: TAAT, Nick Steur, Sjaron Minailo, Benjamin Vandewalle, Johannes Bellinkx, Erik van de Wijdeven en Rita Hoofwijk. Het is een bewuste keuze voor een mix van jonge honden en ervaren makers.

Ontstaan van SoAP  

Na hun werkzaamheden bij productiehuis het Huis van Bourgondië, besloten Benoît Vanraes en José Schuringa om hun jarenlange ervaring in het coachen en produceren van talentvolle theatermakers verder te zetten onder de naam SoAP, Sociaal & Artistiek Platform. SoAP is sindsdien een vaste waarde geworden als productieplatform in het culturele veld. Opererend vanuit het zuiden van Nederland en nationaal en internationaal actief met producties van o.a. Nick Steur, TAAT, Benjamin Vandewalle, Rita Hoofwijk en Johannes Bellinkx.

 

SoAP ontvangt van het Fonds Podiumkunsten een activiteitensubsidie voor de periode 2017-2020.

Het kernteam van SoAP onderschrijft de Governance Code Cultuur.