Image Image Image Image Image

© 2017 SoAP – jouw dagelijks cultuurbad

Website door Robin van Krieken

Scroll to Top

Naar boven

Producties & Makers

Performing Space Performing Space

Geen reacties
door admin

op13, mei 2016 | Geen reacties | in | dooradmin

Performing Space

Performing Space koppelt op pragmatische wijze kunst aan stedelijke ontwikkeling. Dit gebeurt door makers in het openbaar te laten experimenteren en reflecteren op de publieke ruimte. Het biedt vanuit multidisciplinaire invalshoeken nieuwe perspectieven op de urbane context en is een platform voor programmering van de openbare ruimte. Met Performing Space ontwikkelen SoAP, de Van Eyck Mirror en de Hubert van Eyck, een podium dat makers, onderzoekers en publiek verbindt in de zoektocht naar stedelijke en maatschappelijke verandering.

Vanuit hun praktijk zijn kunstenaars erop gericht om op maatschappelijke ontwikkelingen in te reageren en daarbij met vaak onverwachte parameters rekening te houden. Met hun artistieke reflectie geven zij een stimulans of nieuw perspectief op een mogelijke (her)bestemming. De ingrepen geven bovendien voeding aan het werk van de maker die de vrijheid krijgt te experimenteren met een actueel en zichtbaar vraagstuk. De ontwikkeling van deze makers krijgen middels Performing Space een zichtbare positie. Het project biedt daarmee een eerste aanzet tot een format voor creatieve stadsontwikkeling door te zoeken naar de specifieke kansen en ontwikkelkracht van de locatie en haar bewoners en zo naar een (functionele) identiteit. Hiermee overstijgt Performing Space het niveau van de projecten die ad hoc worden ingezet om een wijk met creatieve toevoegingen tot een bepaald welvaartsniveau te brengen.

Makers ontwikkelen vijf artistieke interventies per jaar op performatieve wijze en met ieder een eigen locatie. Studenten aan de Academie van Bouwkunst schetsen per locatie kaders a.d.h.v. sociale, economische, historische criteria. Locaties worden o.a. aangediend door opdrachtgevers in de vorm van overheid, cultuurorganisaties of bedrijven. De interventies en de uitkomsten ervan worden gebundeld in een portfolio dat de artistieke reflectie op de ruimtelijke vraagstukken in kaart brengt en clustert. Dit afsluitend onderzoek wordt geleid door de Hubert van Eyck. Het onderzoek leidt tot een publicatie met daarin alle gerealiseerde interventies. Dit resultaat is geen blauwdruk, maar een reeks van one-fits-one analyses die antwoord kunnen geven op vergelijkbare vraagstukken uit de openbare ruimte.

Maak een opmerking