Image Image Image Image Image

© 2017 SoAP – Space oriented Artistic Practice

Website door Robin van Krieken

Scroll to Top

Naar boven

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de hele website  die je nu bekijkt. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de content of het delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.
Voor het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet je schriftelijke toestemming van ons hebben.

Nadere informatie

Voor toestemming, vragen of twijfels, kun je contact met ons opnemen.

© 2017 SoAP